હવે વિમાનો ની એર હોસ્ટેસ ની જેમ રેલવે માં પણ ટ્રેન હોસ્ટેસ જોવા મળશે. - Dhiraj News

હવે વિમાનો ની એર હોસ્ટેસ ની જેમ રેલવે માં પણ ટ્રેન હોસ્ટેસ જોવા મળશે.

ભારત દિવસે દિવસે રેલવે સુવિધા માં વધારો કરતું જોવા મળે છે.જેનું કારણ છે મુસાફરો ને મુસાફરી માં કોઈ વિઘ્ન ના આવે.

પરંતુ દેશ ની સૌથી વધારે સુવિધા વાળી ટ્રેન ચાલુ કરવામાં આવી છે.જેનું ઉદ્ધઘાટન થયી ચૂક્યું છે,જે up ના સી.એમ યોગી આદિત્યનાથે કર્યું હતું.

આ ટ્રેન નું નામ તેજસ રાખવામાં આવ્યું છે.જે લખનઉ-દિલ્હી-લખનઉ વચ્ચે દોડશે.આ ટ્રેન ની એક વિષેશતા બધાથી અલગ છે. આ ટ્રેન માં ટ્રેન હોસ્ટેસ ની સુવિધા આપવામાં આવશે.અને જો ટ્રેન મોડી પહોંચશે,તો મુસાફર ને પૈસા રિફન્ડ આપવામાં આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *