વેસ્ટ માંથી બેસ્ટ: સાબરમતી રેલવે સ્ટેશન પર એન્જિન ના ભંગાર માંથી ગાંધીજી ની પ્રતિમા બનાવામાં આવી. - Dhiraj News

વેસ્ટ માંથી બેસ્ટ: સાબરમતી રેલવે સ્ટેશન પર એન્જિન ના ભંગાર માંથી ગાંધીજી ની પ્રતિમા બનાવામાં આવી.

ગાંધીજી ની 150 મી જન્મ જયંતિ દરમિયાન ડીઝલ શેડ ના 2 અધિકારીઓ સહિત ની ટિમ એ 10 દિવસ માં ડીઝલ એન્જિન ના ભંગાર માંથી ગાંધીજી ની પ્રતિમાં તૈયાર કરી હતી. જેનું ડીઆરએમ દીપક ઝાએ અનાવરણ કર્યું હતું. ભંગાર થયેલા ડીઝલ એન્જિનના પાર્ટ્સ વડે 100 કિલોગ્રામથી વધુ વજનની પ્રતિમા તૈયાર કરાઇ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *