આણંદ ના સરકારી અધિકારી એ એક અનાથ દીકરી લીધી દત્તક. - Dhiraj News

આણંદ ના સરકારી અધિકારી એ એક અનાથ દીકરી લીધી દત્તક.

આણંદ :એક સરકારી અધિકારી આરોગ્યકેન્દ્ર ની તાપસ માટે ગયા હતા.જ્યાં એક બાળકી ને જોય ત્યાં આરોગ્ય વિભાગ માં તાપસ કરતા જાણવા મળ્યું કે બાળકી નું કોઈ નથી ત્યારબાદ

આ દંપતી એ બાળકી ને દત્તક લેવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. જેમાં પતિ ddo ઓફિસર અને પત્ની ન્યાયાધીશ તરીકે ની ભૂમિકા ભજવે છે .તે વાત પરથી હોસ્પિટલ ના લોકો અને બીજા લોકો એ આ દંપતી ને વધાવી લીધા હતા.ત્યારબાદ બાળકી વિશે હોસ્પિટલ સ્ટાફ ને 15 દિવસ ની બાળકી માટે પૂછવા માં આવ્યું ત્યારે જાણવા મળ્યું કે એક મહિલા પ્રસુતિ કરવા દાખલ કરવામાં આવી હતી જેમાં બાળકી ના જન્મ બાદ મહિલા નું મોત થયું હતું.અને તેના પરિવાર નો કોઈ ઓળખ મળી નથી. આ વાત સાંભળી ને ઓફિસર(ddo ) અને તેના ધર્મ પત્ની ભાવુક થયી ગયા હતા.

આમ બાળકી ની કાયદેસર કાર્યવાહી કરીને ઘરે લાવ્યા અને બાળકી નું નામ મહીસાગર નદી પરથી મહી રાખવામાં આવ્યું આમ આ દંપતી એ સમાજ માં એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *