રાજકોટ ના આ વેપારી ફ્રી માં આપે છે હેલ્મેટ. - Dhiraj News

રાજકોટ ના આ વેપારી ફ્રી માં આપે છે હેલ્મેટ.

રાજકોટ ના આજીડેમ ના ચોકડી વિસ્તાર માં કિશોરભાઈ ની દુકાન આવેલી છે.જે પોતે લોકો ને હાલમાં મફત માં હેલ્મેટ આપી ને લોકો ની સેવા કરે છે.

કિશોરભાઈ નું માનવું છે કે “મંદી અને ટ્રાફિક નિયમો ના ફેરફાર ના કારણે આમ આદમી માર ખાઈ રહ્યો છે,ખુબજ હાલાકી ભોગવી પડે છે” જેથી હેલ્મેટ ભૂલી ગયેલા લોકો પાસે થી ડિપોઝિટ લઈને હેલ્મેટ વાપરવા આપે છે,જ્યારે હેલ્મેટ જમા કરાવે ત્યારે ડિપોઝિટ પરત કરે છે.અને લોકો આ સેવાનો લાભ લે છે.જેથી મેમો ભરવો ના પડે.

કિશોરભાઈ પાસેથી પહેલા જ દિવસે 10 લોકો ડિપોઝિટ જમા કરાવી ને હેલ્મેટ નો લાભ લીધો હતો.અને મેમો થી પણ બચ્યા હતા.

કિશોરભાઈ હેલ્મેટ દીઠ 1 હજાર ડિપોઝિટ લે છે.કોઈ ઓળખીતું હોય તો કિશોરભાઈ વિશ્વાસ કરીને ડિપોઝિટ પણ નથી લેતા.

હાલમાં કેટલાક લોકો ટ્રાફિક નિયમો નો લાભ ઉઠાવી ને હેલ્મેટ નો ધંધો શરૂ કરી ને બેઠા છે.પરંતુ કિશોરભાઈ સમાજ ની સેવા કરી ને એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *